Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag fra stortingsrepresentant Per Espen Stoknes om økonomisk åpenhet om Stortingets tilskudd til partigruppene

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Forslag

Forslagsstiller fremmer følgende

forslag:

Presidentskapet bes fremme et forslag hvor Stortingets retningslinjer for bruk av tilskudd fra Stortinget til stortingsgrupper og uavhengige representanter oppdateres. De nye retningslinjene skal inneholde et krav om økonomisk åpenhet om hvordan tilskuddene brukes og retningslinjer for innsyn i regnskapene tilsvarende annen bruk av offentlige midler.

5. desember 2018

Per Espen Stoknes