Representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Nævra, Freddy André Øvstegård, Torgeir Knag Fylkesnes og Karin Andersen om å utrede nye oppgaver til Posten for å opprettholde hyppig ombæring og gi nye tjenestetilbud til mange i distriktene

Til Stortinget
16. januar 2019

Arne Nævra

Freddy André Øvstegård

Torgeir Knag Fylkesnes

Karin Andersen