Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anniken Huitfeldt, Martin Kolberg, Marianne Marthinsen og Leif Audun Sande om ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Fregatten KNM Helge Ingstad kolliderte med tankfartøyet Sola TS ved Stureterminalen i Øygarden kl. 04.03 torsdag 8. november 2018. Fregatten fikk store skader, begynte å ta inn vann og mistet kontroll på styring og framdrift. Deretter grunnstøtte fartøyet på grunt vann og sank etter hvert delvis. Forsøk på å sikre fartøyet fra å synke ytterligere mislyktes, med den følge at sikringene løsnet og mesteparten av fartøyet kom under vann.

Hevingsprosessen har tatt lengre tid enn planlagt og er i starten av februar 2019 fremdeles ikke fullført. Utgiftene til arbeidet med heving og transport av fregatten er foreløpig anslått til i overkant av 500 mill. kroner.

Statens havarikommisjon for transport arbeider med å avdekke årsakene til selve kollisjonen. Bergings- og hevingsarbeidet er imidlertid ikke omfattet av havarikommisjonens undersøkelser. Mest mulig åpenhet om både ulykken og bergingsarbeidet vil tjene Forsvarets tillit og legitimitet i befolkningen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen igangsette en ekstern og uavhengig gjennomgang av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november 2018. Gjennomgangen skal konkludere med en offentlig tilgjengelig rapport senest seks måneder etter at bergings- og hevingsarbeidet er fullført.

7. februar 2019

Anniken Huitfeldt

Martin Kolberg

Marianne Marthinsen

Leif Audun Sande