Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen, Arne Nævra, Kari Elisabeth Kaski, Petter Eide og Freddy André Øvstegård om å stramme inn karanteneordningen for tidligere medlemmer av regjeringen, statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringsapparatet

Til Stortinget
13. februar 2019

Karin Andersen

Arne Nævra

Kari Elisabeth Kaski

Petter Eide

Freddy André Øvstegård