Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørnar Moxnes, Øystein Langholm Hansen og Siv Mossleth om lik tilgang til kommunikasjonstjenester i hele landet

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Regjeringen har åpnet for en kraftig reduksjon i antall dager med postombæring. Dette utfordrer et likt tjenestetilbud i hele landet og mediemangfoldet. Samtidig har et av argumentene vært at folk får mindre post, og at flere tjenester digitaliseres. Men den digitale infrastrukturen vil ikke være ferdigstilt før tidligst i 2023, når alle innbyggere etter planen skal ha internett via fiber og mobil.

Telenor har varslet at de ikke lenger vil rette opp feil som oppstår i kobbernettet, eller utvikle dette fra 1. mai 2019. Flere av områdene som har fått varsel om dette, har også ustabil mobildekning. Telenor antar at noen mister forbindelse allerede dette kvartalet. Dette kan i praksis bety at folk står uten internettforbindelse i årevis, eller får et uforutsigbart og tregere nett via mobil til en langt høyere pris enn bredbåndskunder. Internett utgjør en stadig større del av infrastrukturen. Skoleelever har innlevering av skoleoppgaver digitalt, kommunikasjon med legekontor, Nav og andre tjenesteytere skjer i større og større grad digitalt. Lik tilgang er en nødvendig forutsetning for demokratiet og mange viktige samfunnsfunksjoner.

Ulikheten mellom by og bygd øker i tilgang på daglige kommunikasjonstjenester. I utgangspunktet må eksisterende infrastruktur opprettholdes og vedlikeholdes fram til et tilfredsstillende alternativ er på plass, og som et minimum må avviklingen settes på vent inntil postloven er ferdigbehandlet i Stortinget, slik at disse spørsmålene kan ses i sammenheng.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen pålegge Telenor å opprettholde og vedlikeholde kobbernettet i de områdene som ikke har alternativ bredbåndsforbindelse, minst fram til postloven er ferdigbehandlet av Stortinget.

10. april 2019

Bjørnar Moxnes

Øystein Langholm Hansen

Siv Mossleth