Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Marit Arnstad, Trygve Slagsvold Vedum og Siv Mossleth om en offentlig utredning (NOU) om svangerskaps-, føde- og barseltilbudet i den offentlige helsetjenesten

Til Stortinget
14. mai 2019

Kjersti Toppe

Marit Arnstad

Trygve Slagsvold Vedum

Siv Mossleth