Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Wold, Hans Andreas Limi, Per-Willy Amundsen, Solveig Horne, Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Erlend Wiborg om å vedta at «Ja, vi elsker dette landet» skal anerkjennes av Stortinget som Norges offisielle nasjonalsang

Innhald

Innhald

Til Stortinget

Bakgrunn

Folk flest tar det for gitt at sangen «Ja, vi elsker dette landet», skrevet av Bjørnstjerne Bjørnson og tonesatt av Richard Nordraak, er Norges offisielle nasjonalsang. Til tross for at det er den utbredte oppfatning, er det aldri blitt gjort vedtak i storting, regjering eller departement om dette.

«Ja, vi elsker dette landet» omtales av de aller fleste som Norges nasjonalsang. Den brukes i offisielle sammenhenger, ved sportsarrangement og i de fleste tilfeller der det skal spilles en sang som representerer Norge. Gjennom fremveksten av nasjonalstaten, unionsoppløsningen og i de tunge okkupasjonsårene har sangen vært en kulturell samlingsbauta. Sangen er en viktig del av vår felles kulturarv.

Engasjerte borgere har tidligere anmodet om at sangen skal gjøres til offisiell nasjonalsang. Det har imidlertid ikke skjedd. Folket har blitt glad i sangen og trykket den til sitt bryst. Det er derfor ønskelig med et formelt vedtak om sangens posisjon. Et slikt vedtak kan sees som kulminasjonen av den folkelige kjærlighet til sangen.

Et eventuelt vedtak om å gjøre sangen til Norges nasjonalsang vil sikre og fastslå dens plass også i fremtiden. Et vedtak vil sørge for at det aldri vil herske tvil om hva som er vår felles nasjonalsang. Et vedtak vil fortsatt sikre sangen som et symbol og bygge opp under norske verdier og norsk kulturarv.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget anerkjenner «Ja, vi elsker dette landet» som Norges offisielle nasjonalsang.

3. juni 2019

Morten Wold

Hans Andreas Limi

Per-Willy Amundsen

Solveig Horne

Morten Stordalen

Bård Hoksrud

Erlend Wiborg