Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om regulering av hundeoppdrett

Dette dokument

  • Representantforslag 177 S (2018–2019)
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget
20. juni 2019

Une Bastholm