Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Ole André Myhrvold, Marit Knutsdatter Strand, Sigbjørn Gjelsvik og Åslaug Sem-Jacobsen om å stoppe nedleggelsen av Ullevål sykehus og sikre at sykehusutbyggingen i Oslo ikke går på bekostning av sykehustilbudet i resten av landet

Til Stortinget
21. juni 2019

Kjersti Toppe

Per Olaf Lundteigen

Ole André Myhrvold

Marit Knutsdatter Strand

Sigbjørn Gjelsvik

Åslaug Sem-Jacobsen