Representantforslag om rettferdig kompensasjonsordning for den norske turbussbransjen

Dette dokument

  • Representantforslag 170 S (2020–2021)
  • Frå: Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen, Sylvi Listhaug, Hans Andreas Limi og Sivert Bjørnstad
  • Sidetal: 2

Innhald

Til Stortinget
23. mars 2021

Bård Hoksrud

Tor André Johnsen

Åshild Bruun-Gundersen

Sylvi Listhaug

Hans Andreas Limi

Sivert Bjørnstad