Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen starte prosessen med å trekke Norge ut av EUs energibyrå (ACER).