Representantforslag om at ingen skal miste fasttelefonen før de har mobildekning eller andre telefonløsninger med minst like god dekning som fasttelefon

Dette dokument

  • Representantforslag 184 S (2020–2021)
  • Frå: Sverre Myrli, Ingalill Olsen, Øystein Langholm Hansen og Kirsti Leirtrø
  • Sidetal: 1

Innhald

Til Stortinget
25. mars 2021

Sverre Myrli

Ingalill Olsen

Øystein Langholm Hansen

Kirsti Leirtrø