Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Halleraker og Olemic Thommessen om endring av bruksnavn uten grunneiers samtykke

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 18. desember 2008

May-Helen Molvær Grimstad

Trine Skei Grande

leder

ordfører