Stortinget - Møte tirsdag den 10. november 2009 kl. 10

Dato: 10.11.2009

Formalia

Presidenten: Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Carl Fredrik Lowzow

Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant for Høyre Carl Fredrik Lowzow er død, 82 år gammel.

Carl Fredrik Lowzow ble født i Oslo 5. august 1927. Etter examen artium og studier ved Harriot Watt University i Skottland tok han eksamen som maskiningeniør i 1950. I de etterfølgende årene var han ansatt som konstruktør ved Akers mek. Verksted, salgsingeniør ved von der Lippe & Co og elleve år i Dyno Industrier A/S. I denne perioden gjennomførte han studier ved Bedriftsøkonomisk Institutt. Deretter var Lowzow overingeniør på A/S Fjeldhammer Brug fra 1966 og fram til 1985.

Carl Fredrik Lowzow ble engasjert i kommunepolitikken i Skedsmo i begynnelsen av 1960-årene. Han var et aktivt medlem av ulike styrer og utvalg, også i Akershus fylkesting. Lowzow hadde en lang rekke verv i Høyre. På forskjellige tidspunkt var han formann i Lillestrøm, Skedsmo og Romerike Høyre og fra 1978 til 1984 i Akershus Høyre. I samme periode var han også medlem av Høyres sentralstyre.

I tolv år var han styreformann for Sentralsykehuset i Akershus.

Lowzow ble valgt til Stortinget fra Akershus i 1977 og satt her i tre perioder fram til 1989. I sin første stortingsperiode var han medlem av samferdselskomiteen. I neste periode var han medlem av energi- og industrikomiteen, mens han i den siste perioden igjen var medlem av samferdselskomiteen. Lowzow var medlem av fullmaktskomiteen og delegat til FNs generalforsamling. I sin andre stortingsperiode var han styremedlem i Stortingets gruppe av Den Interparlamentariske Union, hvor han i sin siste periode, 1985–1989, var president.

Også etter at han gikk ut av Stortinget, var Carl Fredrik Lowzow aktiv både i politikk og næringsliv. Han var adm. direktør for A/L Skedsmo og Sørum Elforsyning og fikk en ny periode i Akershus fylkesting. Han var medlem av Råd for funksjonshemmede og av Eldrerådet. Lowzow var medlem av Akershus Høyres fylkesstyre på nytt i årene 1995–1999 og engasjerte seg også sterkt i Høyres seniororganisasjon.

Carl Fredrik Lowzow hadde – i tillegg til sine offentlige og politiske oppgaver – en rekke verv i andre organisasjoner, bl.a. i Norske Sivilingeniørers Forening. Han mottok Norske Sivilingeniørers Forenings Hederstegn i 1985. Han var i mange år medlem av rådet for Den Norske Turistforening.

På Stortinget fikk Carl Fredrik Lowzow gleden av å arbeide på saksområder som stod ham nær. Både innenfor næringspolitikk og samferdselspolitikk fikk han rik anledning til å engasjere seg i store og viktige saker, bl.a. som saksordfører for Norsk veg- og vegtrafikkplan 1990–1993. Han brukte også mye tid på å fremme hjemfylkets interesser og bidrog sterkt til et godt samarbeid på Akershus-benken. Carl Fredrik Lowzow var opptatt av samarbeid og lagspill og nøt stor tillit hos dem han kom i kontakt med på Stortinget.

Vi minnes Carl Fredrik Lowzow for hans virke i Stortinget. Vi lyser fred over hans minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Marit Nybakk overtok her presidentplassen.

Statsråd Magnhild Meltveit Kleppa overbrakte 5 kgl. proposisjoner (se under Referat).