Ordboka

Lurer du på kva eit oppmodingsvedtak er eller kva ein meiner med opplysningsplikt? Her finn du forklaring på omgrep som ofte vert brukte i politikken.

Vel bokstav

G

  • grunnlov

    skrivne reglar om korleis eit land skal styrast, og korleis makta skal fordelast. Grunnlova inneheld òg m.a. reglar om røysterett og menneskerettar. Noregs grunnlov vart underteikna på Eidsvoll den 17. mai 1814.
  • grunnlovsframlegg

    § 112 i Grunnlova krev at framlegg til endringar av Grunnlova må setjast fram i løpet av dei tre fyrste stortinga i ein stortingsperiode, og at det må handsamast i fyrste, andre eller tredje storting i neste periode. Dermed vil det alltid vera eit stortingsval mellom framlegg og vedtak, slik at veljarane får høve til å uttala seg.
  • gruppestyre

    eit gruppestyre leier kvar av partigruppene på Stortinget. Leiaren i gruppestyret er parlamentarisk leiar for partigruppa.