Dagsorden

Storting måndag den 03. desember 2018 kl. 10.00

Møtet fortsetter utover kl. 16.00