Dagsorden

Storting tysdag den 09. april 2019 kl. 10.00

Møtet fortsetter utover kl. 16.00