Dagsorden

Storting tysdag den 04. juni 2019 kl. 10.00

Møtet fortsetter utover kl. 16.00