Referatsaker

Storting måndag den 17. juni 2019 kl. 10.00
(Dagsorden)
 • 1. (383)

  Statsministerens kontor melder at

  • Stortingets vedtak til lov om arv og dødsboskifte (arveloven) Lovvedtak 55 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i skipsarbeidsloven mv. Lovvedtak 59 (2018-2019)
  • Stortingets vedtak til lov om endringer i konkurranseloven Lovvedtak 84 (2018-2019)

  - er sanksjonert under 14.06.2019

  Foreslås vedlagt protokollen

 • 2. (384)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Solfrid Lerbrekk, Torgeir Knag Fylkesnes og Sheida Sangtarash om arbeidsvilkår foran anbudsregimer
  Dokument 8:169 S (2018-2019)

  Foreslås sendt arbeids- og sosialkomiteen

 • 3. (385)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag om styrking av LHBTI-politikken
  Dokument 8:166 S (2018-2019)

  Foreslås sendt familie- og kulturkomiteen

 • 4. (386)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy André Øvstegård, Karin Andersen, Marian Hussein og Sheida Sangtarash om et styrket krisesentertilbud for voldsutsatte
  Dokument 8:168 S (2018-2019)

  Foreslås sendt familie- og kulturkomiteen

 • 5. (387)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner
  Dokument 8:167 S (2018-2019)

  Foreslås sendt helse- og omsorgskomiteen

 • 6. (388)

  Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)
  Prop. 126 L (2018-2019)

  Foreslås sendt justiskomiteen

 • 7. (389)

  Datatilsynets og Personvernnemndas årsrapporter for 2018
  Meld. St. 28 (2018-2019)

  Foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen

 • 8. (390)

  Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid
  Meld. St. 27 (2018-2019)

  Foreslås sendt utenriks- og forsvarskomiteen