Harmonisering av ladere

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til en rettsakt fra Europakommisjonen om harmonisering av ladere.

Europakommisjonen la 23. september fram forslag til et direktiv som vil endre det gjeldende direktivet om radioutstyr. Formålet er å harmonisere ladere til mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at dette både skal gjøre livet lettere for forbrukene og bidra til å redusert omfang av elektronisk avfall. Selv om det lenge har vært arbeidet med industrien om en frivillig harmonisering, er det fortsatt flere ulike ladere på markedet. Det foreslås blant annet at nytt elektronisk utstyr skal kunne kjøpes uten lader.

Forslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Samferdselsdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslaget er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 18.10.2021 12:34 


Europakommisjonens referansenummer (KOM-nr.) for forslaget:

KOM(2021)547