Tiltak mot hvitvasking

Til orientering har Stortinget mottatt forslag til fire rettsakter fra Europakommisjonen med tiltak mot hvitvasking.

Europakommisjonen la 20. juli 2021 fram forslag til fire rettsakter som skal bidra til å bekjempe økonomisk kriminalitet. Kommisjonen skriver i sin pressemelding at formålet er å avdekke flere mistenkelige transaksjoner og aktiviteter og fjerne smutthull som i dag brukes av kriminelle til å hvitvaske ulovlige inntekter eller finansiere terrorisme gjennom det økonomiske systemet. Pakken omfatter:

Forslagene er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.

Følg behandlingen av saken på Europalov.

I Norge er det Finansdepartementet som har ansvar for oppfølgingen av dette regelverket.

Forslagene er sendt Stortinget i tråd med ordningen hvor Stortinget mottar Europakommisjonens forslag til antatt EØS-relevante rettsakter via EFTA-sekretariatet i Brussel.

Kontaktinfo

Per S. Nestande
per.nestande@stortinget.no 

Margrethe Saxegaard
margrethe.saxegaard@stortinget.no


Sist oppdatert: 17.08.2021 12:46