Deltar på toppmøte for parlamentspresidenter

Stortingspresident Olemic Thommessen møter nærmere 80 av sine kolleger når han deltar på den europeiske konferansen for parlamentspresidenter i regi av Europarådet 15.–16. september.

– Som parlamentspresidenter bærer vi et særlig ansvar for den demokratiske utviklingen i Europa. Parlamentene er grunnsteinen i de europeiske demokratiene, og det er helt grunnleggende at det er tillit mellom politikerne i parlamentene og befolkningen. Den tilliten må vi jobbe for hver eneste dag – ved å bidra til at de folkevalgte løser sine oppgaver på en god måte, sier stortingspresidenten før Europarådets konferanse for parlamentspresidenter, European Conference of Presidents of Parliament (ECPP), starter i Strasbourg.

Konferansen er en unik møteplass for lederne av parlamenter blant alle Europarådets medlems- og partnerland.

Migrasjon på dagsordenen

Toppmøtet for parlamentspresidenter arrangeres annet hvert år, og har denne gangen dagsaktuelle temaer som flyktningkrisen og kampen mot hatprat, ekstremisme og fremmedfrykt på agendaen.

– Det er helt avgjørende at de 47 medlemslandene i Europarådet har en felles håndtering av migrasjons- og flyktningestrømmene. Det er viktig for Europarådets fremtid. Norge har utviklet demokrati, rettsstatsprinsipper og menneskerettigheter gjennom om 200 år. Andre land har kommet betydelig kortere. Det er viktig at vi står sammen om å bistå dem, sier lederen for Stortingets delegasjon til Europarådet, Ingjerd Schou.

To innlegg

Parlamentspresidentene skal også diskutere hvordan nasjonale parlamenter og Europarådet i samarbeid best kan jobbe å fremme demokrati, menneskerettigheter og rettsstatsprinsipper.

Thommessen vil holde to innlegg under konferansen, i debatten om flyktningkrisen og debatten om kampen mot hatprat og rasisme.

I Strasbourg skal stortingspresidenten også ha egne møter med blant annet parlamentspresidenter fra Ukraina og Tyrkia, samt Europarådets generalsekretær, Thorbjørn Jagland.

Stortinget var vertskap sist gang parlamentspresidentkonferansen ble arrangert i 2014.


Sist oppdatert: 16.09.2016 09:49