Ove Trellevik, Sylvi Graham og Irene Johansen. Foto: Stortinget.

Ove Trellevik, Sylvi Graham og Irene Johansen. Foto: Stortinget.

Stortinget deltok på asiatisk-europeisk møte i Mongolia

Stortingets ASEP-delegasjon var aktive deltakere under det parlamentariske asiatisk-europeiske partnerskapsmøtet (ASEP) i Mongolia forrige uke (21.–23. april). Over 30 land og 150 deltakere møttes i Ulan Bator for å diskutere økt regional samhandling.

Irene Johansen (delegasjonsleder), Ove Trellevik og Sylvi Graham representerte Stortingets nyopprettede ASEP-delegasjon. De sørget for at Norge fikk innflytelse på utformingen av slutterklæringen ved å sende inn flere skriftlige innspill, alle tre deltok i paneldebatter og Johansen var rapportør for det ene av de to panelene, «Connectivity and Effective Mulitilateralism». Delegasjonen hadde i også bilaterale møter med Finland og Danmark, Sveits, Australia, Mongolia, Japan og Filippinene.

Johansen mener ASEPs 9. møte ble gjennomført på en ryddig og fin måte. Det var tydelig at det mongolske vertskapet la seg i selen for at alt skulle gå så knirkefritt som mulig.

 Både geografisk og kulturelt binder Mongolia Asia og Europa sammen; og politisk er de vant til å forholde seg til to svært så innflytelsesrike naboland.  På grunn av dette har Mongolene kanskje utviklet en særegen diplomatisk teft.  Under forhandlingene om slutterklæringen viste de i alle fall stor evne til å finne konsensusformuleringer også på sensitive temaer, sier Johansen.

Delegasjonen opprettet i 2015

Stortinget opprettet 18. juni 2015 en fast delegasjon for det asiatisk-europeiske parlamentarikerpartnerskapet (ASEP). ASEP er et parlamentarisk forum knyttet til dialogen som er etablert mellom Europa og Asia på regjeringsnivå om politiske, økonomiske og kulturelle spørsmål (ASEM-samarbeidet). Møtet i Mongolia er det andre møtet Stortinget deltar på, men det første som formelt medlem og med fast delegasjon. Leder for ASEP, Christian Tybring-Gjedde hadde ikke anledning til å delta på møtet.

Økt samhandling hovedtema

Delegatene til ASEP 2016. Foto: Stortinget.

Hovedtemaene for ASEP-møtet i Mongolia var «Connectivity and Effective Mulitilateralism» og «Partnership for the Future». Økt samhandling (connectivity) vil være et hovedtema for alle ASEMs møter og under-fora framover.  Partene i ASEM er opptatt av at Asia og Europa skal etablere kanaler for økt samhandling i alt fra kommunikasjon og kulturell forståelse til infrastruktur, handel og politikk.

Stortingets delegasjon hadde blant annet sendt inn tilleggsforslag til slutterklæringen om å bekjempe ulikhet med hensyn til kjønn, utdanning, helse og inntekt og kvinners deltakelse i arbeidslivet, som to viktige forutsetninger for økt produktivitet, økonomisk vekst og utvikling, og det var dette som var tema for delegasjonsleder Irene Johansen sitt innlegg i debatten «Connectivity and Effective Mulitilateralism». Hun oppfordret parlamentarikerne i ASEP om å legge til rette for sosioøkonomisk likhet og kvinners deltakelse i arbeidslivet, og viste til at OECD, IMF og Verdensbanken vektlegger begge deler som forutsetninger for økonomisk vekst i verden.

Demokrati og godt styresett i arbeidet med multilaterale avtaler var hovedbudskapet til Graham i innlegget hun holdt i den samme paneldebatten.

– Verden står overfor store utfordringer når det gjelder utvikling, klima og regional sikkerhet. FNs bærekraftsmål og Klimaavtalen som ble vedtatt i Paris gir håp om at det kan være mulig å finne effektive, multilaterale løsninger på problemene. Men dette krever også at parlamentarikere deltar aktivt, sier Graham.

Kinas «One Belt, One Road-initiativ» ble på ASEP-møtet i Mongolia trukket fram som et av de mest konkrete eksemplene på arbeid for økt samhandling i regionen. Kina ønsker med dette initiativet å legge til rette for mer handel både langs landeveien (den klassiske silkeveien) og sjøveien (den nye, maritime silkeveien) mellom Kina og resten av Eurasia.

Delegasjonen hadde også sendt inn forslag til slutterklæringen om «Partnership for the Future».

– En større satsning på samhandling og partnerskap mellom Asia og Europa er svært viktig for Norge og Stortinget framover. Norges historie er særlig preget av shipping, handel, fiske og annen marin virksomhet. Jeg tok derfor til orde for at vi må satse på marin bærekraft, marin sikkerhet og stabilitet, og en trygg og fri navigasjon i mitt innlegg under paneldebatten, sier Trellevik.

Oppdatering om Kina

På vei til Mongolia besøkte ASEP-delegasjonen den norske ambassaden i Beijing, for å få en oppdatering om Kina og den regionale utviklingen i Asia. ASEP-delegasjonen mener en økt oppmerksomhet på Asia fra Stortingets side er viktig med tanke på de asiatiske landenes økonomiske utvikling og forventningene om deres økte innflytelse i globale fora. Regionen er også av økende handels- og utenrikspolitisk betydning for Norge. Norge har for eksempel flere pågående frihandelsforhandlinger med ASEAN-landene gjennom EFTA.


Sist oppdatert: 27.04.2016 09:26