Konferansens deltakere. Foto: Stortinget.

Konferansens deltakere. Foto: Stortinget.

Gjenvalgt som internasjonal leder av det arktiske samarbeidet

Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen (A) ble gjenvalgt som leder av det internasjonale arktiske parlamentarikersamarbeidet i Inari, Finland den 19. september 2018. 

Larry Bagnell fra Canada ble valgt til nestleder.

– I det arktiske samarbeidet møter vi kolleger fra de nordiske landene, Canada, USA og Russland for å diskutere videre samarbeid i nord. At Norge får muligheten til å lede dette samarbeidet de neste to årene er viktig, slår Sivertsen fast.

Den 13. arktiske parlamentarikerkonferansen 

Valget fant sted ved avslutningen av den 13. arktiske parlamentarikerkonferansen i Inari 16.–19. september 2018.

Den norske delegasjonen til konferansen. Fra venstre: Kent Gudmundsen (H), Eirik Sivertsen (A), Svein Harberg (H), Willfred Nordlund (Sp) og Bengt Rune Strifeldt (FrP). Foto: Stortinget.

Klimaforandringer, økonomisk utvikling og levekår var hovedtema på konferansen i Finland, som også hadde deltakelse fra urfolkrepresentanter og observatører fra blant annet Kina, Singapore og Storbritannia.

– Arktis rammes hardt av de globale klimaendringene og vil forandre seg. I tillegg til å redusere utslippene av klimagasser må vi se på hvordan vi skal tilpasse oss. I denne situasjonen er det viktig å ha med flere parter som urfolk, næringslivet, akademia og ikke-arktiske land når vi diskuterer mulige løsninger, understreker Eirik Sivertsen

25-årsjubileum

Det arktiske parlamentarikersamarbeidet feirer 25-årsjubileum i 2018. Dette ble markert med en jubileumssesjon under konferansen og utgivelse av et jubileumsskrift.

Eirik Sivertsen i samtale med senator Igor Chernyshenko, Russland. Foto: Stortinget.

Under jubileumssesjonen ble det særlig fremhevet hvor viktig det er å holde det arktiske samarbeidet i gang og levende. Samarbeidet mellom Russland og vestlige land er satt tilbake på mange områder, men det er en utstrakt vilje til at det arktiske samarbeidet skal fortsette i størst mulig grad upåvirket av andre konflikter.

En slutterklæring fra konferansen ble enstemmig vedtatt av plenum.

Les jubileumsskriftet (engelsk)

Les slutterklæringen fra konferansen (engelsk)

Les mer om Delegasjonen for arktisk parlamentarisk samarbeid


Sist oppdatert: 26.09.2018 14:34