Nordisk råds presidium på besøk ved Senter for cyber- og informasjonssikkerhet ved NTNU Gjøvik. Foto: Stortinget.

Nordisk råds presidium på besøk ved Senter for cyber- og informasjonssikkerhet ved NTNU Gjøvik. Foto: Stortinget.

Nordisk forsvarspolitikk og cybersikkerhet

Nordisk råds presidium var samlet i Oslo og Gjøvik 26.–28. juni for diskusjoner om nordisk forsvarssamarbeid og cyber- og informasjonssikkerhet.

Stortinget har presidentskapet i Nordisk råd i 2018. Forsvar og sikkerhet er et av fire hovedområder i presidentprogrammet. Under ledelse av Nordisk råds president, Michael Tetzschner, og visepresident, Martin Kolberg, holdt Nordisk råds presidium rundebordsmøte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og lederne av forsvarskomiteene i de nordiske parlamentene.

Frank Bakke-Jensen, som i 2018 er formann i det nordiske forsvarssamarbeidet, NORDEFCO, innledet om de norske prioriteringene og arbeidet med en ny langtidsvisjon for NORDEFCO.

Michael Tetzschner i samtale med NTNUs rektor Gunnar Bovim. Foto: Stortinget.
Michael Tetzschner i samtale med NTNUs rektor Gunnar Bovim. Foto: Stortinget.

– Det nordiske forsvarssamarbeidet har kommet langt på mange områder, spesielt når det gjelder samarbeid i fredstid. Men det må arbeides videre for å avklare de reelle utfordringer som ligger i samarbeidet i krise- og krigssituasjoner ved at landene har ulike alliansetilknytninger, understreket Michael Tetzschner.

Flere av de nordiske parlamentarikerne etterspurte en ny strategisk rapport om det fremtidige nordisk sikkerhets- og forsvarssamarbeid.

Deretter innledet direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Kjetil Nilsen, om digitale trusler og angrep mot kritisk samfunnsinfrastruktur, og informasjonskrig og -kampanjer for å påvirke og underminere demokratiske prosesser og valg.

– De nordiske landene ligger langt fremme når det gjelder digitalisering, og det digitale kompetansenivået i våre samfunn er høyt. Samtidig utfordres vi av trusler og angrep i det digitale rommet som gjør våre digitale forsvarsverk sårbare. Cyberkriminalitet er grenseløs og bekjempelse av cybertrusler krever økt samarbeid over landegrensene, står det i presidentprogrammet.

Presidiet besøkte derfor NTNU på Gjøvik, og deres Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS) og Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) for samtaler om hvordan bedrifter og innbyggere bedre kan sikre seg mot digitale trusler, misbruk og krenkelser på nett.

– Cyberkriminalitet og misbruk av informasjon på nett er et forholdsvis nytt, men voksende problem som krever holdningsendring og utdannelse. Nordisk samarbeid er viktig for å styrke dette arbeidet, understreket Martin Kolberg, Nordisk råds visepresident.


Sist oppdatert: 29.06.2018 09:53