Stemmerettsjubileet 17. juli 2019.

Stemmerettsjubileet 17. juli 2019.

17. juli feiret vi stemmerettsjubileet

For nøyaktig 100 år siden, 17. juli 1919, vedtok Stortinget at paragraf 52 d i Grunnloven skulle oppheves. Ifølge paragrafen hadde du ikke rett til å stemme dersom du mottok fattighjelp. 

Ved å fjerne denne bestemmelsen i Grunnloven i 1919, fikk alle rett til demokratisk deltakelse ved å bruke stemmeretten, uavhengig av sosiale og økonomiske rammer. Forslaget om å markere dette jubileet kom opprinnelig fra partiet Rødt. Hele Stortinget stilte seg bak forslaget da det ble fremmet høsten 2017.

Onsdag 17. juli var det en liten markering på Eidsvolls plass kl. 12.00–14.00 med boller, kaffe/saft og ikke minst informasjon om den demokratiske milepælen vi feiret 17. juli. Enkefru Eng fra animasjonsfilmen var også der. 

Les mer om jubileet.


Sist oppdatert: 18.07.2019 09:29