H.M. Kong Harald V under åpningen av det 163. storting. Foto: Stortinget.

H.M. Kong Harald V under åpningen av det 163. storting. Foto: Stortinget.

Det 163. storting er åpnet

Tirsdag 2. oktober ble det 163. storting åpnet av H.M. Kong Harald V. Trontaledebatten blir avholdt 3. og 4. oktober. 8. oktober legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019.

Se videoopptak av åpningen

Se tegnspråktolket videoopptak av åpningen

Se bilder fra åpningen

Les stortingspresidentens tale under åpningen

Les trontalen

Les Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding

Den høytidelige åpningen

Kongen, eller den som fungerer som regent, åpner Stortinget hver høst etter de faste prosedyrene som har vært nedfelt i Grunnloven § 74 siden 1814:

«Så snart Stortinget har konstituert seg, åpner kongen eller den han beskikker, dets forhandlinger med en tale der han underretter det om rikets tilstand og de forhold som han især ønsker å lede Stortingets oppmerksomhet mot. Ingen deliberasjon må finne sted i kongens nærvær.»

Les mer om den høytidelige åpningen av Stortinget

Trontaledebatt

Trontaledebatten blir avholdt onsdag 3. og torsdag 4. oktober. Det er regjeringens politikk, særlig dens hovedprioriteringer og politiske profil, som blir debattert.

Finanstalen

Mandag 8. oktober blir regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2019 lagt frem. 

Les mer om budsjettarbeidet


Sist oppdatert: 08.10.2018 13:10