Endringer i Stortingets sammensetning

Som følge av regjeringsutvidelsen blir det noen endringer i Stortingets sammensetning. Se oversikten.

Stine Margrethe Knutsdatter Olsen og Guro Angell Gimse, vararepresentanter for henholdsvis Bård Hoksrud og Linda C. Hofstad Helleland, går ut av Stortinget. Hoksrud og Helleland kommer tilbake som stortingsrepresentanter.

Kjell Ingolf Ropstad og Olaug V. Bollestad blir statsråder, og Jorunn Gleditsch Lossius og Geir Sigbjørn Toskedal trer inn som fast møtende stortingsrepresentanter.

Dagens møtende stortingsrepresentanter

Regjeringen


Sist oppdatert: 23.01.2019 08:48