EØS-avtalen er 25 år

EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Siden den gang har rundt 12.200 rettsakter blitt innlemmet i avtalen. I stortingsbibliotekets faktaark kan du lese mer om hvor omfattende EØS-avtalen er og om Stortingets arbeid med EØS-saker.