Utvalgets leder, Eldbjørg Løwer, overleverer årsmeldingen for 2018 fra Stortingets EOS-utvalg til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

Utvalgets leder, Eldbjørg Løwer, overleverer årsmeldingen for 2018 fra Stortingets EOS-utvalg til stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget.

EOS-utvalgets årsmelding overlevert

Utvalgets leder, Eldbjørg Løwer, overrakte årsmeldingen for 2018 fra Stortingets EOS-utvalg til stortingspresident Tone W. Trøen 27. mars. 

Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) utfører på vegne av Stortinget en ekstern og uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene (EOS-tjenestene) holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.

I årsmeldingen får blant annet PST kritikk for brudd på loven. I en stor andel saker har PST overlevert informasjon til klareringsmyndigheter på muntlig vis uten å dokumentere det skriftlig, ifølge utvalget. Ved ett tilfelle har PST også registrert opplysninger om politisk engasjement og utlevert det til en klareringsmyndighet. Dette er forbudt og utvalget kritiserte tjenesten, skriver EOS-utvalget.

EOS-utvalget tar også opp saker knyttet til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og E-tjenesten i rapporten.

Les EOS-utvalgets årsmelding for 2018.

Les pressemeldingen fra EOS-utvalget.


Sist oppdatert: 27.03.2019 11:00