Familie- og kulturkomiteen i Japan

20. mars besøkte Stortingets familie- og kulturkomité det japanske parlamentet, og hadde møte med utdannings-, kultur- og vitenskapskomiteen i Rådgiverhuset (overhuset).

I tillegg til drøfting av spørsmål i tilknytning til kultur og kulturminnevern, ble også likestilling brakt på banen av komiteens kvinnelige leder, Michiko Ueno. Deretter hadde komiteen møte med likestillingsminister Sutsuki Katamaya, den eneste kvinnen i den japanske regjeringen. Hun understreket at Japan har store ambisjoner for likestilling, blant annet fordi det er tvingende nødvendig å få kvinner til å fortsette i arbeidslivet etter at de har fått barn.

Likestillingsseminar

For Japan fremstår Norge som et likestillingsforbilde, og det er stor interesse for norsk politikk på området. Samme dag arrangerte ambassaden, i anledning komiteens besøk, et vellykket likestillingsseminar med 80 inviterte gjester fra japansk politikk, akademia og media for å utveksle tanker om erfaringer og utfordringer på likestillingsfeltet med komiteen.

På komiteens videre program står blant annet besøk i Kyoto for å studere japansk politikk vedrørende bevaring av kulturminner og verdensarv. Tilgjengelighet og turisme er et par aktuelle stikkord i denne forbindelse.

Paneldeltagelse

– Et av høydepunktene var deltagelse i et panel med dialog om likestilling. Utveksling av erfaringer og virkemidler innen likestillingspolitikk var spennende. Familie- og kulturkomiteen arbeider for tiden med en stortingsmelding om kultur og en stortingsmelding om frivillighet. Barnevern og familiepolitikk er områder vi kontinuerlig arbeider med. Det er nyttig å se på erfaringer fra land som arbeider med samme temaer, og som er forskjellig på mange måter, sier komitéleder Kristin Ørmen Johnsen.

– Det er også viktig å jobbe aktivt med å bygge relasjoner med Japan. Dette med tanke på å få på plass en frihandelsavtale eller økonomisk partnerskapsavtale, legger hun til.

Familie- og kulturkomiteen.


Sist oppdatert: 21.03.2019 10:28