EFTA-parlamentarikerkomiteen utenfor det sør-koreanske parlamentet. Foto: Stortinget.

EFTA-parlamentarikerkomiteen utenfor det sør-koreanske parlamentet. Foto: Stortinget.

Handel og Sør-Korea

Leder og nestleder i Stortingets EFTA-delegasjon deltok 23.–26. april i et EFTA-parlamentarikerbesøk til Sør-Korea. 

Formålet

Formålet var å fremme en fordypning av handelsrelasjonene og en modernisering av handelsavtalen mellom EFTA og Sør-Korea.

– EFTA har allerede en god handelsavtale med Sør-Korea. Den har de siste 13 årene bidratt til betydelig økt handel mellom Norge og Sør-Korea. Samtidig begynner den å bli noe utdatert når man ser på utviklingen globalt og bilateralt. Vi støtter derfor EFTAs ønske om en oppgradering av avtalen. Vi understreket overfor våre møtemotparter den unike muligheten vi nå har for å utvikle nye områder for samhandel og samarbeid, sier delegasjonsleder Svein Roald Hansen (A).

Møter og feltbesøk

EFTA-parlamentarikerkomiteen hadde møter med kolleger i det sør-koreanske parlamentet, med representanter for det sør-koreanske utenriksdepartementet og med statssekretæren i det sør-koreanske handelsdepartementet. Komiteen foretok også feltbesøk til Ulsan, hvor Huyndai driver storstilt bilproduksjon og verdens største skipsverft, og til grensen mot Nord-Korea. Begge besøk viste den utrolige utviklingen den sør-koreanske økonomien har gjennomgått de siste 20–30 årene, og ikke minst den helt spesielle sikkerhetssituasjonen på den koreanske halvøya. Komiteen hadde også et møte med EU-delegasjonen i Seoul for å høre mer om EUs handelsavtale med Sør-Korea fra 2011. Møtet var en god anledning til å sammenligne EFTAs og EUs avtaler, pågående prosesser, og begges ønsker om å oppgradere sine respektive avtaler.

– Besøket har vist hvor utviklet og teknologidrevet den sør-koreanske økonomien er og ikke minst hvor mye norsk næringsliv bidrar inn i denne utviklingen. Verftet i Ulsan viste tydelig det dype samarbeidet. Verftet selger flere skip til norske kunder samtidig som norske firmaer selger komponenter, teknologi og tjenester til den sør-koreanske skipsbyggingen. Samtidig har vi erfart hvilke omstillinger den sør-koreanske økonomien står overfor og hvilke muligheter dette kan gi for økt samhandel mellom Sør-Korea og Norge, til beste for begge økonomier. Vi fremmet blant annet muligheten for økt samarbeid innenfor fornybar energi, grønn shipping, smarte byer og hjem, og oppdrettsnæringen. Vi understreket at en mer moderne avtale mellom EFTA og Sør-Korea kan bidra til dette, fortsetter Heidi Nordby Lunde (H), delegasjonens nestleder.

Pensjonsfondet har betydelige investeringen i Hyundai-konglomeratet. Feltbesøket til Ulsan var derfor spesielt interessant sett med norske øyne.

Deltakere

Fra den norske delegasjonen deltok Svein Roald Hansen (A) og Heidi Nordby Lunde (H). EFTA-parlamentarikerkomiteen besto også av parlamentarikere fra Island, Liechtenstein og Sveits.


Sist oppdatert: 02.05.2019 13:51