Kvinnelige ledere fra mer enn 100 land deltok på toppmøtet. Foto: Stortinget.

Kvinnelige ledere fra mer enn 100 land deltok på toppmøtet. Foto: Stortinget.

Kvinnetoppmøte i Reykjavik

Women-in-Parliament-ambassadør Åslaug Sem-Jacobsen deltok på kvinnetoppmøte i Reykjavik sammen med Silje Hjemdal fra Stortingets familie- og kulturkomite.

The Womens Leaders Global Forum (WLGF) samlet rundt 400 kvinnelige ledere fra mer enn 100 land til møter i Reykjavik 26.–28. november. Forumet ble arrangert av det politiske kvinnenettverket Women Political Leaders (WPL) og den islandske regjering og parlament.

Tidligere har dette toppmøtet kun vært for politikere, men for første gang ble kvinnelige ledere fra alle sektorer invitert. Planen er at dette skal bli et årlig arrangement hvor formålet er å diskutere erfaringer og løsninger på hvordan øke likestillingen mellom menn og kvinner.

Møte med verdens første kvinnelige president. Fra venstre: Silje Hjemdal, Vigdís Finnbogadóttir og Åslaug Sem-Jacobsen. Foto: Stortinget.

– Fortsatt utfordringer

– Norge er et av verdens mest likestilte land, men vi har fortsatt utfordringer. Kjønnsbalansen i toppen av norsk næringsliv er et eksempel på det, sier stortingsrepresentant Åslaug Sem-Jacobsen.

Hun er utpekt som ambassadør for Women in Parliament, en global organisasjon for kvinnelige parlamentarikere. I sitt innlegg framhevet hun norske kvinners deltakelse i arbeidslivet, likestillingsloven og barnehageloven.

– Likestilling er en nøkkel til vårt velferdssamfunn. Det er dessuten viktig å fortelle om de økonomiske fordelene ved kvinners deltakelse i arbeidslivet, og den store verdiskapingen det medfører for land som ønsker utvikling, sier Sem-Jacobsen.

Eget møte for kvinnelige politikere

Som en del av forumet ble det også arrangert et eget møte for kvinnelige politikere. Parlamentarikere og ministre diskuterte hvilke aspekter som er viktig for å øke kvinners innflytelse i samfunnet.

Åslaug Sem-Jacobsen holdt innlegg om norsk likestillingspolitikk. Foto: Stortinget.

– Den norske regjeringen består av 45 prosent kvinner, vi har en kvinnelig stortingspresident og de tre lederne for regjeringspartiene er kvinner. Likevel har vi en vei å gå, ikke minst når det gjelder kvinners deltakelse i lokalpolitikken. Jeg håper mange kvinner er motivert for å stå på liste i sin kommune i 2019, sier Silje Hjemdal, som deltok på vegne av Stortingets familie- og kulturkomite.

Les også

Kvinnepolitisk toppmøte i Vilnius

Toppmøte for kvinnelige politikere

Les mer om WPL 


Sist oppdatert: 30.11.2018 08:06