Nye medlemmer i EOS-utvalget

Svein Grønnern er innstilt som ny leder for Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget). Utvalget får også fire nye medlemmer.

Svein Grønnern. Foto: EOS-utvalget.
Svein Grønnern. Foto: EOS-utvalget.

Grønnern er i dag nestleder i EOS-utvalget. Han tar over etter Eldbjørg Løwer, som har vært leder siden 1. juli 2011.

Utvalget skal ha syv medlemmer medregnet leder og nestleder, alle blir valgt av Stortinget etter innstilling fra Stortingets presidentskap. Som nye medlemmer av utvalget foreslår presidentskapet Astri Aas-Hansen, Magnhild Meltveit Kleppa, Camilla Bakken Øvald og Erling Johannes Husabø. Aas-Hansen er foreslått som ny nestleder.

De nye medlemmene blir valgt for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2024. I utvalget sitter fra før Øyvind Vaksdal og Elfrid Øfsti Øvstedal. De er valgt til 30. juni 2021.

I tillegg til Løwer går Theo Koritzinsky, Håkon Haugli og Inger Marie Sunde ut av utvalget.

Les innstillingen fra Stortingets presidentskap.

Innstillingen behandles av Stortinget 20. juni.

På vegne av Stortinget utfører EOS-utvalget ekstern og uavhengig kontroll av om de hemmelige tjenestene (EOS-tjenestene) holder seg innenfor regelverket, spesielt for å hindre at enkeltpersoner blir utsatt for ulovlig overvåking.


Sist oppdatert: 13.06.2019 13:33