Skriftlige innspill om Forbudstraktaten

Utenriks- og forsvarskomiteen har besluttet at de ønsker skriftlige innspill i følgende sak: Prop. 1 S (2018–2019) Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten). Fristen er 30. januar.

For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes på e-post til utenriks-forsvar.postmottak@stortinget.no senest 30. januar 2019. Komiteen planlegger ikke å avholde muntlig høring i denne saken.

Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen 

Se sakssiden


Sist oppdatert: 14.01.2019 12:44