Christian Tybring-Gjedde (FrP), Elin Agdestein (H), Åsunn Lyngedal (AP), Hege Liadal (AP) og Aase Simonsen (H) deltok på OECDs Globale parlamentarikerdager 13.–15. februar. Foto: Stortinget.

Christian Tybring-Gjedde (FrP), Elin Agdestein (H), Åsunn Lyngedal (AP), Hege Liadal (AP) og Aase Simonsen (H) deltok på OECDs Globale parlamentarikerdager 13.–15. februar. Foto: Stortinget.

Stortingspolitikere i Paris

OECD arrangerer 13.–15. februar «OECDs Globale parlamentarikerdager», hvor parlamentarikere fra alle OECDs medlemsland møtes for å diskutere spørsmål knyttet til økonomi og utvikling. Stortinget deltar med en delegasjon.

Fra Stortinget deltar Christian Tybring-Gjedde (FrP) fra Stortingets NATO PA-delegasjon, Elin Agdestein (H) og Åsunn Lyngedal (A) fra finanskomiteen og Hege Liadal (A) og Aase Simonsen (H) fra energi- og miljøkomiteen.

På agendaen står blant annet diskusjoner om framtidens globale energimarked og utfordringer knyttet til skattlegging gitt økt digitalisering og rettferdig omstilling av arbeidslivet.

Liadal holdt innlegg

På torsdag ble Det internasjonale energibyråets (IEA) siste statusrapport, «World Energy Outlook 2018», presentert. Eksekutivdirektør for IEA, Faith Birol, ga deltakerne en analyse av utviklingen av energimarkedet og konsekvenser for sikkerhet, bærekraft og økonomisk vekst. Liadal hadde blitt invitert av OECD til å holde et innlegg om norsk energipolitikk. Hun fortalte blant annet om norsk gasseksport, som alene dekker 25 % av Europas energibehov, og at Norges eget energibehov nesten utelukkende dekkes av vannkraft.

– I innlegget mitt var jeg også opptatt av å få fram fordelene ved det nordiske kraftsamarbeidet. I Norden har vi en unik modell. Vårt åpne fellesmarked sikrer fleksibilitet og sikkerhet innen energisektoren. De nordiske landene kan også lære av hverandre og støtte hverandre gjensidig når det gjelder utvikling av fornybar energi, sier Liadal.

Møte med japanere

Agdestein, Tybring-Gjedde og Liadal møtte på torsdag to japanske parlamentarikere til en arbeidslunsj. I samtalen med japanerne diskuterte de blant annet bilateralt samarbeid om fornybar energi basert på hydrogen, Arktis og marine ressurser. Agdestein, som også er leder for Stortingets Delegasjonen til det parlamentariske partnerskapet Asia-Europa (ASEP), satte stor pris på møtet med de japanske kollegaene:

– Asia blir en stadig viktigere partner for Norge, i alt fra handel og økonomi til klima, energi og sikkerhet. Det er viktig at vi som stortingspolitikere også øker vår kunnskap og knytter kontakter. Japan og Norge er likesinnede land når det gjelder demokrati og styresett, men vi er også forskjellige og har mye å lære av hverandre, sier Agdestein.

Egne møter

I tillegg til Parlamentarikernettverkets fellesprogram hadde de norske representantene satt opp egne møter. Onsdag ettermiddag møtte de den norske ambassadøren til OECD, Per Egil Selvaag, som redegjorde for norske perspektiver på utviklingen i internasjonal økonomi, samt OECDs vurderinger av norsk økonomi. Stortingsrepresentantene fikk også et eget møte med en av OECDs eksperter på grønn økonomi og sirkulær økonomi, Elisabetta Cornago.

Bakgrunn

OECDs parlamentarikernettverk arrangerer årlig OECDs Globale parlamentarikerdager og andre møter for parlamentarikere. Formålet er å samle parlamentarikere fra alle medlemsland for at de skal knytte kontakter, bli oppdatert og diskutere de store trendene innen global økonomi og utvikling. Fra Stortingets side opprettes det en ad hoc-delegasjon for hvert møte, med inntil to deltakere fra finanskomiteen og inntil to deltakere fra annen relevant fagkomité, basert på programmets innhold. NATO PAs medlemmer har også anledning til å delta på de Globale parlamentarikerdagene.


Sist oppdatert: 19.02.2019 15:21