Utenriks- og forsvarskomitéen til Ghana

Global helse står sentralt på agendaen når utenriks- og forsvarskomitéen besøker Ghana mandag 18. til onsdag 20. mars.

Kart over Ghana. Kartdata©2019 Google.
Kart over Ghana. Kartdata©2019 Google.

– Ghana er et spennende land å besøke, blant annet fordi landet har en visjon om å vokse ut av bistandsavhengighet. Vi samarbeider med Ghana om bærekraftig utnyttelse av havet og innen global helse. Dessuten er Ghana spennende som næringslivspartner for norske firmaer i Afrika, sier Anniken Huitfeldt, leder for utenriks- og forsvarskomitéen.

Komitéen reiser til Ghanas hovedstad Accra hvor de blant annet skal møte representanter for vaksinealliansen GAVI, Det globale fondet, WHO, UNICEF og UNAIDS, ghanesiske helsemyndigheter og utenrikskomitéen i Ghanas parlament. Besøk på sykehus og lokale helsesentre står også på programmet.

– Vi ønsker å erfare den direkte effekten av og utfordringene for norske globale bistandsmidler innen helse, særlig de som går gjennom vaksinasjonsalliansen Gavi og Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria, i et land som har hatt en positiv økonomisk utvikling, sier Huitfeldt.

Anniken Huitfeldt (A), Ingjerd Schou (H), Per-Willy Amundsen (FrP) og Marianne Marthinsen (A) deltar på komitéreisen til Ghana.


Sist oppdatert: 15.03.2019 13:08