Fra utenriks- og forsvarskomiteen deltok Anniken Huitfeldt (A), Ingjerd Schou (H) og Marianne Marthinsen (A). Her i møte med organisasjonene. Foto: Tormod Simensen, Gavi.

Fra utenriks- og forsvarskomiteen deltok Anniken Huitfeldt (A), Ingjerd Schou (H) og Marianne Marthinsen (A). Her i møte med bistandsorganisasjonene UNICEF, World Bank, WHO, UNICEF, UNAIDS OG UNFPA. Foto: Tormod Simensen, Gavi.

Utenrikskomiteen i Ghana

Stortinget utenriks- og forsvarskomité har avlagt besøk i Ghana 18.–20. mars, med program lagt opp av vaksinealliansen Gavi, Det globale fondet og ambassaden.

Formålet var å lære om effekten av og utfordringene for norske, globale bistandsmidler innen helse, samt møte landets helseminister og parlamentarikere.

Komiteen var på feltbesøk til helseinstitusjoner nord for hovedstaden Accra, som ga innsikt i utfordringene i bekjempelsen av tuberkulose, malaria og HIV, samt de utfordringene minoritetsgrupper står overfor, til tross for den positive økonomiske utviklingen i landet.

Feltbesøk til sykehus og helsestasjon 

Feltbesøk til sykehus og helsestasjon sto øverst på agendaen under komiteens besøk til Ghana. På Nsawam Government Hospital, nord for hovedstaden Accra, fikk stortingsrepresentantene lære om de sentrale helseutfordringene i området. De fikk bivåne hvordan sykehuset gjennom oppsøkende informasjonsarbeid og vaksinering av barn i høy grad bidrar til bekjempelse av de mest utbredte og smittsomme sykdommene som malaria, tuberkulose og HIV.

Med støtte gjennom vaksinasjonsprogrammet fikk komiteen se hvordan man lokalt, til tross for enkelt utstyr og begrensede ressurser, arbeidet effektivt og målrettet med vaksinering, som er gratis for barn. Den mest sentrale utfordringen ble uttalt å være å nå ut til hele befolkningen, særlig i områder med spredt befolkning og med dårlig veinett, noe som vanskeliggjør fullverdig oppfølging.

Vaksinekø

– Det var overveldende å se hvor mange kvinner som ventet i vaksinekø med sine babyer, og hvor effektivt vaksineringen foregikk, helsepersonellet virket drillet i sine arbeidsoppgaver. Sykehusledelsen viste oss fasilitetene og var tydelig stolt over resultatene de har oppnådd med vaksinering og forebyggende helsearbeid. Det skjønner jeg godt! Det var flott å se hvordan norsk bistand bidrar på et så viktig felt, sier komiteens leder, Anniken Huitfeldt (A).

Fra utenriks- og forsvarskomiteen deltok Anniken Huitfeldt (A), Ingjerd Schou (H) og Marianne Marthinsen (A). Her i møte med organisasjonene.
Foto: Stortinget.

Komiteen besøkte også en kirke og helsestasjon, som tilbød oppfølging av mødre og barn på lavterskelnivå, hvor vaksinering og veiing av babyer ble foretatt.

Hovedlageret for vaksineoppbevaring for Ghana er på Korle Bu Teaching Hospital i Accra. Komiteen fikk omvisning i kjølelagrene og høre om leveransene fra Unicef, som håndterer leveransen av vaksinene. Målet om å vaksinere 1,2 millioner barn per år krever primært informasjonskampanjer som fungerer, ytterligere helsepersonell for å nå ut til befolkningen – og dobbelt så mange frysere til vaksiner.

Helsepersonell formidlet også informasjon om seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon, hygiene og ernæring. Enkelte utsatte grupper har ofte lite kunnskap om smittefaktorer, og minimering av smitte var gjennomgående hovedfokus for dem som jobbet på institusjonene.

Stigmatiserte minoriteter

Under møtet med WAPCAS, West-Afrika Programme to Combat Aids and STI, fikk komiteen snakke med representanter for stigmatiserte minoriteter, som prostituerte, HIV-smittede og homofile sexarbeidere. Til tross for at prostitusjon og homofili ikke er ulovlig i Ghana, ble det sagt at ble mange trakassert og forfulgt av offentlige myndighetspersoner.

– For sexarbeiderne vi møtte var det avgjørende å sikre at de ikke selv pådrar seg alvorlig sykdom, eller smitter andre, og at kunnskapen om og bruken av preventiver blir tilgjengelig for dem. Og ikke minst at de får vaksiner og behandling for de sykdommer som de pådrar seg. Dette er forebyggende og livreddende behandling for både dem selv og deres kunder, sier Ingjerd Schou (H).

– Det er et imponerende arbeide av frivillige med støtte fra myndighetene! Både kvinner og menn delte med oss på en direkte og åpen måte viktigheten av tilbudet og kunnskapen de fikk med hensyn til prevensjon og behandling, legger hun til.

Marianne Marthinsen, Anniken Huitfeldt og Ingjerd Schou i møte med helseminister Kwaku Agyemang-Manu. Foto: Stortinget.

Erfaringene fra feltbesøkene og sivilbefolkningen ga et godt grunnlag for samtalen med landets helseminister på dag to. Ghana ønsker å komme ut av bistandsavhengighet; «A Ghana beyond Aid» er målsettingen, men ministeren understreket av dette er en langsiktig strategi og at mye må på plass før landet er i mål. Det er en utfordring at 5–10 prosent av utdannede sykepleiere emigrerer, særlig til USA og Storbritannia.

I møtet med utenrikskomiteen i Ghanas parlament ble det gode samarbeidet med Norge fremhevet. Ikke bare gjennom bistand i vaksineprogrammet, men også gjennom samarbeidsprogrammene Olje for utvikling, Fisk for utvikling og Skatt for utvikling. De er viktige for å bidra til en bærekraftig økonomisk vekst for landet. Det ble også snakket om den regionale utviklingen.

Besøket i Ghana ble avsluttet med orienteringer fra de store bistandsorganisasjonene UNICEF, World Bank, WHO, UNICEF, UNAIDS OG UNFPA, som også gikk på hvordan man koordinere bistanden og hvordan FN-systemet og de globale fondene best mulig kan samarbeide i forhold til mottakerlandene.

Utenriks- og forsvarskomiteen.


Sist oppdatert: 22.03.2019 14:51