Vedtak uke 5

I uke fem ble et grunnlovsforslag om å gjøre Norge til republikk nedstemt, heller ingen andre forslag til endringer i Grunnloven fikk det nødvendige 2/3 flertall. I tillegg har Stortinget behandlet en regjeringserklæring og en rekke representantforslag.

Kongen og kronprinsen under høytidelig åpning av Stortinget 2018. Foto: Stortinget.
Kongen og kronprinsen under høytidelig åpning av Stortinget 2018. Foto: Stortinget.

Norge fortsetter som kongedømme

Et grunnlovsforslag om å gjøre Norge til republikk fikk støtte av 36 representanter, altså langt unna det nødvendige 2/3 flertall*. Et lignende grunnlovsforslag ligger som regel inne i hver fireårsperiode, aldri før har et grunnlovsforslag om republikk som statsform fått støtte av så mange representanter.

Anerkjennelse av det samiske folk

Det lå tre forslag inne om å ta inn en bestemmelse om det samiske folk eller urfolk i Grunnloven. Kontroll- og konstitusjonskomiteen hadde innstilt på ett av disse, anerkjennelse av det samiske folk. Et flertall på 95 representanter stemte for, men det holdt ikke til det nødvendige 2/3 flertall.

Alle de tre forslagene ble dermed nedstemt.

16 års stemmerett

Det er også vanlig at det i hver fireårsperiode ligger inne et grunnlovsforslag om 16 års stemmerett. Det fikk ikke flertall i denne perioden heller.

Andre vedtak

Det ble fremmet flere andre representantforslag denne uken, blant annet om erstatningsreglene ved tap av beitedyr til rovviltmer effektiv lisensjakt på jerv og nye tiltak og virkemidler for kutt i norske klimagassutslipp fram til 2020. Ingen av forslagene fikk flertall.

Regjeringserklæringen til det utvidede regjeringen ble også behandlet i salen denne uken. En rekke forslag ble fremsatt, men ingen av disse ble vedtatt. 

Les alle de siste vedtakene

Vi gjør oppmerksom på at teksten i denne saken er en redaksjonell omskriving, les selve vedtaksteksten for den presise formuleringen.

Les mer om behandling av grunnlovsforslag


Sist oppdatert: 01.02.2019 10:57