De nordiske IPU-delegasjonene på Capitol Hill

De nordiske IPU-delegasjonene på Capitol Hill

IPU-delegasjonen i New York og Washington

Stortingets delegasjon til Den interparlamentariske union (IPU) deltok på høringer i FN om bærekraftsmål 4 God utdanning 17.-18. februar 2020. Delegasjonen besøkte også Washington sammen med nordiske kolleger 19.-21. februar.

Tema for årets høring var FNs bærekraftsmål 4: Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Åsmund Aukrust holdt Norges innlegg. Han viste til den positive effekten for inkludering og samhørighet det er at de aller fleste i Norge går i den samme offentlige skolen. Her møtes barn fra alle samfunnslag og får et felles kunnskapsgrunnlag. Aukrust understreket også hvor viktig det er å ha et system som gir mulighet til påfyll av kunnskap gjennom hele livet.

Åsmund Aukrust i FN
Åsmund Aukrust i FN

Det var en generell enighet om den betydningen av bærekraftsmål 4 utdanning har for oppnåelsen av mange av de andre bærekraftsmålene. Men det er store utfordringer: 262 millioner barn og unge gikk ikke på skole i 2017. 617 millioner barn og unge mangler minimumskunnskaper i lesning av matematikk. 750 millioner voksne er analfabeter, to tredjedeler er kvinner.

Felles nordisk studiebesøk i Washington

De nordiske ambassadene hadde forberedt et omfattende program for de nordiske IPU-delegatene. De fikk møte rådgivere i Senatet, utredningstjenesten i Kongressen, Utenriksdepartementet og eksperter fra tenketanker og akademia. Tema var amerikansk innenrikspolitikk, herunder presidentvalget, utenrikspolitikk, handelspolitikk, Arktis, USA’s forhold til Kina og Russland, NATO og transatlantiske relasjoner, samt teknologi og sikkerhet. To ting ble gjentatt overalt: de nordiske land som noen av USAs nærmeste allierte og en stor bekymring for Kina.

Den norske IPU delegasjonen besto av leder Ulf Leirstein, Ove Trellevik, Åsmund Aukrust og Geir Jørgen Bekkevold på denne reisen.


Sist oppdatert: 19.03.2020 12:27