Deltakerne på NATO PAs fellesmøte i Brussel. Fra venstre: Trond Helleland (H), Liv Signe Navarsete (Sp), Christian Tybring-Gjedde (FrP) og Hårek Elvenes (H). Foto: Stortinget

Deltakerne på NATO PAs fellesmøte i Brussel. Fra venstre: Trond Helleland (H), Liv Signe Navarsete (Sp), Christian Tybring-Gjedde (FrP) og Hårek Elvenes (H). Foto: Stortinget

Stortingsdelegasjon drøftet aktuelle NATO-temaer i Brussel

Fire medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Liv Signe Navarsete (Sp), Trond Helleland (H) og Hårek Elvenes (H), deltok på fellesmøtet for tre av forsamlingens underkomiteer i Brussel 17.–19. februar.

Det årlige fellesmøtet er et av de viktigste kontaktpunktene mellom NATO PA og NATO sentralt, og ble avholdt like i kjølvannet av NATOs forsvarsministermøte 12. og 13. februar. Viktige temaer var NATOs vedtak om å øke sitt engasjement i Irak, alliansens nye beredskapsinitiativ, byrdefordeling mellom medlemslandene og missiltrusselen fra Russland. Kinas fremvekst, sikkerhetspolitiske utfordringer fra ny teknologi, NATOs kjernevåpenpolitikk og situasjonen i Midtøsten og Nord-Afrika ble også berørt.

– Det viktigste overordnede temaet for tiden, slik jeg ser det, er spørsmålet om hvordan man skal klare å opprettholde og styrke samarbeidet mellom USA og Europa. Samtidig befinner vi oss også i en situasjon med økt stormaktpolarisering, der NATO må drøfte utfordringene ikke bare fra Russland, men også fra Kina, og hvordan disse skal håndteres i de kommende årene, sier delegasjonens nestleder Liv Signe Navarsete. Navarsete er også nestleder i NATO PAs Political Committee.

Fellesmøtet foregikk som vanlig delvis i NATO-hovedkvarteret, med innlegg fra høytstående NATO-representanter. Mandag 17. februar deltok delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde på et møte med North Atlantic Council, NATOs øverste beslutningsorgan, som består av de 29 NATO-ambassadørene og som er ledet av generalsekretær Jens Stoltenberg.

– NATOs rolle i Midtøsten og Nord-Afrika var et viktig tema, ikke minst vedtaket om å øke engasjementet i Irak. NATO kan på den ene side ikke stille seg helt på siden av utviklingen i regionen. Å bidra til å dempe konfliktnivået her kan blant annet ha betydning for flyktningstrømmen til Europa. Samtidig må omfanget av engasjementet vurderes i lys av NATOs kjerneoppgave om å forsvare medlemslandenes territorier, sier delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde.

17. februar møtte også speakeren i Representantenes hus i USA, Nancy Pelosi, forsamlingen. Pelosi understreket Kongressens sterke støtte til NATO på tvers av partigrensene, og fremhevet både klimaendringer og Kinas fremvekst som sentrale utfordringer for alliansen.


Sist oppdatert: 24.02.2020 14:49