Årsrapport for 2020

Les årsrapporten for 2020 fra Stortingets administrasjon.