Ingjerd Schou (H), Stortingets femte visepresident og leder av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), leder også PACEs prosedyrekomité. Foto: Stortinget

Ingjerd Schou (H), Stortingets femte visepresident og leder av Stortingets delegasjon til Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE), leder også PACEs prosedyrekomité. Foto: Stortinget

Europarådets parlamentarikerforsamling kan møtes til digitale plenumssesjoner

Det er nå bestemt at 2021-sesjonen i Europarådets parlamentarikerforsamlingen (PACE) kan foregå digitalt. Også valg kan gjennomføres uten fysisk tilstedeværelse i Strasbourg.

Etter at pandemien var et faktum i mars, har mye av møtevirksomheten i Europarådets parlamentarikerforsamlingen (PACE) blitt gjennomført digitalt, og plenumssesjonene som skulle ha vært gjennomført i Strasbourg i april, juni og oktober, måtte avlyses.

Dette har medført at viktige beslutninger som bare kan tas når parlamentarikerne møtes i Strasbourg, har måttet vente. Blant annet har det ikke blitt utnevnt nye dommere til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) siden januar i år.

Utneving av dommere til EMD er bare en av flere viktige beslutningsprosesser i Europarådet der PACE spiller en sentral rolle. I tillegg til å gi anbefalinger til rådets ministerkomité står parlamentarikerforsamlingen også ansvarlig for å velge Europarådets generalsekretær, menneskerettighetskommissæren og personer til andre sentrale posisjoner i organisasjonen.

Etter hvert som det ble klart at pandemien ville bli langvarig, og at utsiktene til å møtes fysisk i Strasbourg i løpet av høsten og vinteren ble dårlig, ble det tidlig i høst besluttet å igangsette et arbeid for å få på plass et regelverk som ville gjøre det mulig å åpne 2021-sesjonen digitalt, og å gjennomføre valg uten fysisk tilstedeværelse i Strasbourg. Som leder for prosedyrekomiteen har Schou ledet dette arbeidet i samarbeid med rapportør Frank Schwabe fra Tyskland og sosialistgruppen.

Prosedyrekomiteens forslag ble i dag (20. november) vedtatt av PACEs Standing Committee (parlamentarikerforsamlingens høyeste beslutningsorgan mellom plenumsmøtene i Strasbourg) i komiteens digitale møte.

– Jeg er glad og lettet for at vi nå har et robust regelverk på plass slik at vi kan komme i gang med 2021-sesjonen i januar og gjenoppta viktige arbeidsoppgaver som har måttet vente under pandemien. Reglene sikrer at alle PACEs medlemmer kan delta på lik linje, enten de er fysisk til stede i Strasbourg eller logget på gjennom digitale verktøy. Vi har derfor sikret at beslutningene som tas, vil være legitime og representative, også når vi ikke kan møtes i Strasbourg, uttalte Schou etter møtet.

Schou presenterte også en egen rapport om andre endringer til prosedyrereglene. Også den ble vedtatt, og dermed fikk man sikret harmonisering av regelverket og at etablert parlamentarisk praksis vil bli reflektert i prosedyrereglene.  

 


Sist oppdatert: 23.11.2020 11:14