Kina høyt på NATO PAs digitale dagsorden

Medlemmer av Stortingets delegasjon til NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) deltok på forsamlingens digitale årlige sesjon 18.–23. november.

Sesjonen skulle egentlig blitt avholdt i Athen, men ble flyttet til digitalt format som følge av covid-19-pandemien. 
 
– Det er selvsagt ikke det samme å møtes på skjerm som å møtes fysisk. Samtidig er det oppløftende at forsamlingen raskt har klart å etablere gode digitale rutiner, som gjør at man klarer å gjennomføre alle de vanlige drøftelsene og fatte alle de vanlige vedtakene, sier delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde. 

De viktigste temaene

Sikkerhetspolitiske konsekvenser av covid-19-pandemien, NATO mot 2030 og alliansens forhold til Kina var blant de viktigste temaene under sesjonen.  Hele tre av årets rapporter og en resolusjon har Kinas fremvekst som tema. Som rapportør i Economics and Security Committee la Stortingets delegasjonsleder Christian Tybring-Gjedde frem en rapport om Kinas Silkevei-prosjekt, og en rapport og en resolusjon om økonomiske konsekvenser av covid-19-pandemien.
 
Alle ble godt mottatt av forsamlingen og enstemmig vedtatt. Under sesjonen spilte også den norske delegasjonen inn endringsforslag for å bringe ordlyden i to andre resolusjoner mer i tråd med norske interesser og posisjoner.
 
– Samtidig som det ble understreket at Kina ikke er vår fiende, er det stor enighet i alliansen om at Kinas vekst og økte innflytelse må følges nøye. Når det gjelder covid-19 og hvordan alliansen skal kunne opprettholde sin samlede kampkraft og beredskap, ble det understreket at landene må se nøye på sine nasjonale budsjetter slik at en forventet nedgang i landenes BNP ikke rammer bevilgningene til forsvar, sier Tybring-Gjedde. 
 
– Covid-19 har også konsekvenser for det enkelte lands mulighet til å fortsette med å styrke sitt forsvar i takt med at de globale sikkerhetsutfordringene øker.  En av disse sikkerhetsutfordringene er et Kina som ikke deler NATO-alliansens verdisyn og som opererer med særdeles lite innsyn. Et overordnet mål for de kommende årene blir at NATO-landene gjennom gode prosesser kan styrke sitt samarbeid både militært og politisk, sier delegasjonens nestleder Liv Signe Navarsete. 

NATOs generalsekretær deltok

Under plenumssesjonen mandag 23. november deltok NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Stoltenberg fremhevet særlig at den pågående helsekrisen ikke må bli noen sikkerhetskrise, og oppfordret medlemslandene til å opprettholde bevilgningene til forsvarsbudsjettene på tross av pandemien.
 
Stoltenberg pekte også på at Kinas fremvekst innebærer både muligheter og utfordringer, men at NATOs medlemsland må stå sammen for å håndtere de sikkerhetspolitiske implikasjonene av Kinas stadig sterkere selvhevdelse. Generalsekretæren advarte dessuten mot en for rask tilbaketrekning av NATO-styrker fra Afghanistan. 
 

Ny president i NATO PA

Under plenumssesjonen ble også det amerikanske kongressmedlemmet Gerald Connolly (Demokratene) valgt som ny president i NATO PA. NATO PAs president sitter normalt i to år. 

Sist oppdatert: 24.11.2020 13:53