Budsjetthøringer

Se oversikt over planlagte datoer for budsjetthøringene høsten 2021. Søknadsskjema og søknadsfrist for deltakelse er publisert på komitésidene.

Komité

Dato

Arbeids- og sosialkomiteen

26. oktober

Energi- og miljøkomiteen

28. og 29. oktober

Familie- og kulturkomiteen

1., 2. og 4. november

Finanskomiteen

25. og 26. oktober 

Helse- og omsorgskomiteen

28. oktober og 4. november

Justiskomiteen

11. og 12. november

Utdannings- og forskningskomiteen

26. oktober og 8. november

Kommunal- og forvaltningskomiteen

8. og 9. november

Næringskomiteen

25. oktober

Transport- og kommunikasjonskomiteen

2. og 3. november

Utenriks- og forsvarskomiteen

28. og 29. oktober

Det tas forbehold om mulige endringer. 

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har ingen budsjetthøringer.

I tillegg til allerede planlagte høringer, vil komiteene vurdere om det skal inviteres til høringer eller skriftlige innspill i forbindelse med at regjeringens tilleggsproposisjon blir lagt frem innen 10. november. Det vil i så fall komme nærmere informasjon på stortinget.no under oversikten over høringer og skriftlige innspill.

Komiteene tar sikte på at årets budsjetthøringer skal foregå fysisk på Stortinget. Komiteene kan imidlertid beslutte at høringene skal gjennomføres helt eller delvis digitalt, eventuelt at det kun inviteres til skriftlige høringsinnspill. De høringsinstansene som ønsker å delta digitalt, må skrive det i søknaden.

Det vil ikke være mulig å endre på ønske om fysisk eller digital deltakelse etter at søknadsfristen har gått ut. Det er den enkelte komité som beslutter formatet og programmet for høringen. Det er ventet at komiteene starter sitt arbeid i uke 42.

Solberg-regjeringens budsjettforslag for 2022 ble fremlagt for Stortinget tirsdag 12. oktober. Se Stortinges budsjettside.


Sist oppdatert: 21.10.2021 13:46