Stortingets utenriks- og forsvarskomité besøker Washington DC 23.–26. januar

Priv. til red.

Stortingets utenriks- og forsvarskomité, under ledelse av Øyvind Halleraker, besøker Washington DC 23.–26. januar 2017.

Programmet omfatter møter i Utenriksdepartementet, Forsvarsdepartementet, Kongressen, Verdensbanken og med tenketanker/ analytikere. Det legges også opp til møter med representanter for kampflyprogrammet.

USA er Norges nærmeste allierte, og landets politikk overfor særlig NATO, Europa, Russland og Midtøsten har stor betydning for norsk utenriks-, sikkerhets-, og forsvarspolitikk. Den nye administrasjonens politikk og Norges bilaterale forhold til USA vil være sentrale tema for besøket.

Kontakt

Komitésekretær Rune Skjerve (+47 92 64 19 28/ rskj@stortinget.no) kan gi ytterligere informasjon om programmet og formidle kontakt til komiteens medlemmer.


Sist oppdatert: 19.01.2017 16:37