Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversyn over reiser
Dag Aktivitet Komité
tys 20.03 Oslo
Deltakarar: 20
Fra kl. 12.00 - 14.00
Finanskomiteen
tys 20.03 Kjeller
Deltakarar: 13
Fra kl. 10.45 - 14.15
Næringskomiteen
ons 21.03 Oslo
Deltakarar: 14
Fra kl. 17.00
Kommunal- og forvaltningskomiteen
ons 21.03-
fre 23.03
Brussel
Deltakarar: 16
Utenriks- og forsvarskomiteen