Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversyn over reiser
Dag Aktivitet Komité
mån 18.02-
tys 19.02
Buskerud
Deltakarar: 12
Energi- og miljøkomiteen
lau 23.02-
fre 01.03
Jordan og Libanon
Deltakarar: 14
Kommunal- og forvaltningskomiteen