Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversyn over reiser
Dag Aktivitet Komité
tys 16.01 Oslo
Deltakarar: 12
Familie- og kulturkomiteen
tys 16.01-
ons 17.01
Sandefjord
Deltakarar: 17
Energi- og miljøkomiteen
tor 18.01 Bodø
Deltakarar: 16
Utenriks- og forsvarskomiteen
tor 18.01 Oslo
Deltakarar: 11
Fra kl. 10.15 - 12.15
Justiskomiteen
tor 18.01 Oslo
Deltakarar: 20
Fra kl. 13.00 - 16.00
Finanskomiteen