Komitéreiser

Liste over alle planlagte reiser for komiteene.

Komiteene gjennomfører reiser innenlands og utenlands for å innhente informasjon i forbindelse med saker til behandling og bygge kompetanse innen sitt fagområde. Les mer om komitéreiser.

Oversyn over reiser
Dag Aktivitet Komité
tys 13.11 Oslo
Deltakarar: 14
Kommunal- og forvaltningskomiteen
tor 15.11 Kjeller
Deltakarar: 16
Utenriks- og forsvarskomiteen