Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Stortingsmøte - 2017-2018 - September

Ingen video av møte i denne perioden