Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Stortingsmøte - 2019-2020 - August

Ingen video av møte i denne perioden