Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalet

Februar

Høyringar videoklipp
Dato Sak
07.02. kl. 12.00,
09.02. kl. 11.20
Endringer i ekomloven og straffeprosessloven mv. (gjennomføring av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
17.02. kl. 16.00 Endringer i lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.
Sted: HØRINGSSAL 1
23.02. kl. 11.30 Kampen mot organisert kriminalitet
Sted: HØRINGSSAL 1
15.02. kl. 16.15 Likestilling for likelønn
Sted: HØRINGSSAL 1
09.02. kl. 11.30 Representantforslag om en helhetlig gjennomgang av brudd på lovfestede rettigheter
Sted: HØRINGSSAL 2
03.02. kl. 16.15 Representantforslag om en langsiktig strategi for biomedisin
Sted: HØRINGSSAL 3
03.02. kl. 16.10 Representantforslag om en styrking av lokaldemokratiet og eiendomsretten i miljø- og arealforvaltningen. Endringer i plan- og bygningsloven
Sted: HØRINGSSAL 1
15.02. kl. 10.15 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovfesting av permitteringer)
15.02. kl. 10.15
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
15.02. kl. 10.15 Representantforslag om endringer i arbeidsmiljøloven (lovregulering av permitteringer)
15.02. kl. 10.15
(Videoklippet er midlertidig utilgjengelig. Vennligst forsøk senere.)
Sted: HØRINGSSAL 1
15.02. kl. 17.20 Representantforslag om ikke å gi oppholds- og arbeidstillatelse til imamer med tilknytning til totalitære, islamistiske regimer
Sted: HØRINGSSAL 2
15.02. kl. 17.20 Representantforslag om ikke å tillate at politisk eller religiøs aktivitet i Norge finansieres av kapital med base i totalitære, islamistiske regimer
Sted: HØRINGSSAL 2
01.02. kl. 16.15 Representantforslag om nasjonale retningslinjer for kvalitet og kvantitet i TT-ordningen
Sted: HØRINGSSAL 1
02.02. kl. 11.30 Representantforslag om plan for IKT-investeringer i politiet og reell styrking av politiets driftsbudsjett
Sted: HØRINGSSAL 1
01.02. kl. 09.00 Representantforslag om å forby hijab, niqab, burka og andre religiøse eller politiske symboler som del av arbeidsantrekk for norske dommere
Sted: HØRINGSSAL 1
17.02. kl. 17.00 Representantforslag om å legge ned de regionale helseforetakene og omgående å fryse alle omstillingsprosesser i lokalsykehusene
Sted: HØRINGSSAL 1
17.02. kl. 08.30 Representantforslag om å oppheve forbudet mot profesjonell boksing i Norge
Sted: HØRINGSSAL 1
11.02. kl. 09.00 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2009
Sted: HØRINGSSAL 1
07.02. kl. 09.00 Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2006/24/EF om datalagring
Sted: HØRINGSSAL 1
15.02. kl. 16.15 Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar
Sted: HØRINGSSAL 2