Videoarkiv

Opptak fra møter i Stortinget og en del av de åpne høringene tilbake til januar 2010.

Avgrens utvalet

Oktober

Høyringar videoklipp
Dato Sak
29.10. kl. 10.00,
30.10. kl. 11.30
Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til kommunal- og forvaltningskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
24.10. kl. 12.00 Representantforslag om målrettet og forsterket innsats for informasjons- og cybersikkerhet
Sted: HØRINGSSAL 2
24.10. kl. 11.30 Midlertidig lov om rett til forlengelse av feste til bolighus og fritidshus
Sted: HØRINGSSAL 2
23.10. kl. 09.00 Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til arbeids- og sosialkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
22.10. kl. 10.00,
23.10. kl. 10.00,
26.10. kl. 10.00
Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til helse- og omsorgskomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 12.00,
23.10. kl. 09.00
Statsbudsjettet 2013 (kapitler fordelt til familie- og kulturkomiteen)
Sted: HØRINGSSAL 2
18.10. kl. 09.00 Skatter, avgifter og toll 2013
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Nasjonalbudsjettet 2013
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Statsbudsjettet 2013
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Statsbudsjettet 2013 (finansadministrasjon, 90-poster, Statens pensjonsfond utland)
Sted: HØRINGSSAL 1
18.10. kl. 09.00 Skatter, avgifter og toll 2013 - lovdelen
Sted: HØRINGSSAL 1
16.10. kl. 10.15,
10.12. kl. 10.00
Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk. Alkohol - narkotika - doping
Sted: HØRINGSSAL 1 Sted: HØRINGSSAL 1
09.10. kl. 10.15 Endringer i diskrimineringsombudsloven (tilsyn med gjennomføring av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne)
Sted: HØRINGSSAL 1
09.10. kl. 10.15 Samtykke til ratifikasjon av FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
Sted: HØRINGSSAL 1
01.10. kl. 08.30 Departementenes tilskuddsforvaltning
Sted: HØRINGSSAL 1